Свободни работни позиции, обявени в бюрата по труда в Русе към  

Общи административни служители

 

Работници по обработка на дърво

Продавачи в магазиниКасиери и продавачи на билети

Монтажници

Стр. 1/2 Следваща страница >>>

Насочването към работно място се извършва само от бюрото по труда, в което търсещото работа лице е регистрирано.

Агенция по заетоста Русе, Бюро по труда Русе